Feed on
Posts
Comments

Spårvägiska

Nedan kommer jag allt eftersom lägga upp en lista med ord och förkortningar på det, av få talade, språket spårvägiska med förklaringar på hyfsat ren svenska:

 • Blå tjänst -Vid större spårarbeten och trafikomläggningar används blå tjänster. En blå tjänst är alltså en tillfälligt ändrad tjänst. En förare som har blå tjänst kanske får helt andra linjer och tider än vad han egentligen skulle haft, eller så är det bara en ändring med några minuter…
 • Fridagssytem -Anger i vilka intervall en grupp har sina fridagar. 4-2-4-2 innebär t.ex. fyra arbetsdagar följt av två fridagar. Se även ”grupp”.
 • Grupp -En arbetsgrupp med förare som jobbar enligt samma schema. Varje grupp innehåller ett antal tjänster som förarna turas om att köra efter ett rullande schema. Gruppen är indelad i rader. En grupp med 10 rader har plats för 10 förare. Föraren på rad 1 börjar köra tjänst 1, följt av tjänst 2. Föraren på rad 2 börjar köra på tjänst två, följt av tjänst 3 osv. Måndag till torsdag har samma tjänster, fredagar, lördagar och söndagar har egna tjänster. Dvs. det kan finnas 8 vardagstjänster, 8 fredagstjänster, 8 lördagstjänster och 8 söndagstjänster på samma grupp. Olika grupper har olika fridagssystem. På en grupp kanske man jobbar 4 dagar följt av två fridagar medan vissa grupper kan ha 4 arbetsdagar följt av två fridagar, därefter tre arbetsdagar följt av tre fridagar. Variationen är ganska stor.
 • GVX -Spårvägens bussdepå på Kruthusgatan.
 • GX -Vagnhallen Gårda. Gammal spårvagnshall som numera inrymmer Ringlinien och stans veteranvagnar.
 • Göta källare -Fd. hotell vid Centralstationen som numera inrymmer personalutrymmen och personalmatsal för spårvägens förare samt kontor och lokaler för en del andra verksamheter inom kollektivtrafiken som t.ex. hittegods och biljettkontrollen.
 • Huvudsignal -En signal misstänkt likt ett vanligt trafikljus med röd, grön och ibland också gul signal, som reglerar spårvagnstrafiken på särskilld banvall. Huvudsignalen ser till att det bara finns ett tåg per banavsnitt.
 • iTid -Fordonsdator som finns i både bussar och spårvagnar. Sköter skyltning och automatiska hållplats- samt destinationsutrop. Anger för föraren i meter hur långt det är till nästa hållplats samt hur tidig eller sen (oftast sen) man ligger i förhållande till tidtabellen.
 • Kollektivtrafiksignal -Finns i gatumiljö med signalbilden ”S”, ”–” och ”↑”. Har oftast en liten gul lampa ovanför ”S:et”. Används istället för vanliga färgade trafikljus för att missförstånd inte skall uppstå mellan kollektivtrafik och ”vanlig” trafik.
 • Körkort -Skall finnas i varje tåg och anger vagnens omlopp, dvs. talar om vart vagnen skall vara vid vilken tid och med vilket nummer. På bussidan kallas samma sak för omloppspärm.
 • LC -Ledningscentral. Finns en på varje vagnhall. Ser bl.a till att varje omlopp har en vagn innan det är dags att lämna hallen.
 • LK -Linjekontaktor, pedalvagnarnas huvudsäkring.
 • LK-fel -Får man när säkringen löser ut. Innebär att man inte har någon ström till vagnens motorer.
 • M25 -Äldsta pedalvagnstypen. Levererades mellan 1958 och 1962 och fanns i trafik till 1994. Ett fåtal exemplar finns bevarade, bl.a. hos Ringlinien.
 • M28 -Näst äldsta pedalvagnstypen, levererades 1965 till 1967 och går fortfarande i trafik, oftast som släp till en M29:a.
 • M29 -Nyaste pedalvagnsmodellen, levererad mellan 1969 och 1972. Går oftast först med en M28 som släp.
 • M31 -spårvagnsmodell levererad 1984 till 1992, då med namnet M21, senare ombyggd med en låggolvsdel i mitten till modell M31. Sista svensktillverkade spårvagnen.
 • M32 -Italiensk spårvagnsmodell från Ansaldobreda. Första vagnen levererades 2004, 25 vagnar återstår…
 • MX -Vagnhallen Majorna
 • Omlopp -Anges på ett körkort som finns i varje tåg. Varje tåg sätts ut på ett omlopp med specifikt nummer t.ex. 1001. Se även ”körkort”.
 • Pedalvagn -Samlingsnamn på de äldsta spårvagnsmodellerna M25, M28 och M29. Dessa körs med fotpedaler tillskillnad från M31 och M32 som körs med handreglage.
 • Punktsignal -Signaltyp som finns på särskilld banvall med 4 gula lampor i. Visar stopp, samt kör med punktbelysning. Stopp visas t.ex. med två gula lampor horisontellt bredvid varandra. Kör visas med två gula lampor i lodrät förhållande tillvarandra. I anslutning till växlar visar den även hur växeln ligger genom att visa t.ex ”kör höger” med två gula lampor diagonalt, den övre till höger, den undre till vänster.
 • Reglerhållplats -Större hållplats vid vilken tidtabellen skall hållas. Vid övriga hållplatser är avgångstiden endast ungefärlig.
 • Reserv -Som reserv har man jour och rycker in om en annan förare behöver avlösning eller när avlösare saknas av en eller annan anledning.
 • Ringlinien -Heter egentligen Spårvägssällskapet Ringlinien och är en förening som på ideell basis renoverar och vårdar Göteborgs veteranspårvagnar samt trafikerar Lisebergslinjen med dessa.
 • RTX -Vagnhallen Rantorget.
 • Skum -Övertid
 • Skumma -Att jobba övertid.
 • Särskild banvall -Spårvägssträcka som är helt skilld från annan trafik. Finns dock särskilld banvall med vägkorsningar.
 • Tjänst -Se ”grupp”.
 • TLI -Trafikledningen, I:et står för information. TLI styr om trafiken när hinder uppstår och tar bl.a. emot fordonsfelanmälningar från förarna.
 • Tur -Varje gång ett tåg vänder vid ändhållplats påbörjas en ny tur fram till nästa ändhållplats.
 • Tåg -En spårvagn eller flera sammankopplade spårvagnar utgör ett tåg.
 • Växelkontrollsignal -Finns i två varianter och visar åt vilket håll en växel är lagd samt om växeln är förreglad, dvs. är säker att passera utan att efterföljande vagn kan lägga om den.
 • Växelspett -Järnspett som skall finnas i varje vagn. Används för att lägga om en växel när den elektriska växlingen fallerar.
 • WUP -Datasystem där spårvägens anställda kan kontrollera sina scheman.

Saknar du ett ord? Eller är något fel? Eller blev du inte klokare av förklaringen? Skriv en kommentar nedan!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.